Vera Real Sdn. Bhd.

Innovation for Greener Life.

Company no. 939310-A

Vera Real Sdn. Bhd.

Inovasi untuk Kehidupan yang Lebih Hijau.

No. Syarikat 939310-A

Vera Real Sdn. Bhd.

Innovation pour La Vie Plus Vert.

Numéro d'entreprise 939310-A

ProfileProducts

Services

Award

RM500,000

Awarded Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB) Grant in December 2014 for Trouver